Servering & dukning

festlokal

Service under måltiden
Vi ställer upp maten och fyller på faten under måltiden
40 kr/pers
Den varma maten levererar vi i värmebackar
Den kalla maten förvaras i kyltransporten
Dukning enligt överenskommelse

Moms ingår i alla priser. Samtliga priser är per person om ej annat anges.

trappa